Stagadenn:Displegadurioù brezhonek/brezhonekaat


Displegadurioù brezhonek
brezhonekaat
Verb brezhonek displeget gant {{br-displ}}

Displegadur brezhonekaat, verb brezhonek amreizh.

Furmoù hep merk gour kemmañ

 Neuz  Bremañ Tremenet
Anv-verb  brezhonekaat /Distagadur ?/  bezañ   brezhonekaet  /–/
Anv-gwan-verb  brezhonekaet /Distagadur ?/  bet   brezhonekaet  /–/
Stumm ober  bezañ o vrezhonekaat /Distagadur ?/  bezañ bet   o vrezhonekaat  /–/
Stumm "en ur"  en ur vrezhonekaat /Distagadur ?/

Doare-disklêriañ kemmañ

Amzer-vremañ
(U1)  brezhonekaan /Distagadur ?/
(U2)  brezhonekaez /Distagadur ?/
(U3)  brezhoneka /Distagadur ?/
(L1)  brezhonekaomp /Distagadur ?/
(L2)  brezhonekait /Distagadur ?/
(L3)  brezhonekaont /Distagadur ?/
     
(∅)  brezhonekaer /Distagadur ?/
Amzer-dremenet ledan
(U1)  brezhonekaen /Distagadur ?/
(U2)  brezhonekaes /Distagadur ?/
(U3)  brezhonekae /Distagadur ?/
(L1)  brezhonekaemp /Distagadur ?/
(L2)  brezhonekaec'h /Distagadur ?/
(L3)  brezhonekaent /Distagadur ?/
     
(∅)  brezhonekaed /Distagadur ?/
Amzer-da-zont
(U1)  brezhonekain /Distagadur ?/
(U2)  brezhonekai /Distagadur ?/
(U3)  brezhonekaio
pe brezhonekay
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
(L1)  brezhonekaimp
pe brezhonekafomp
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
(L2)  brezhonekaoc'h
pe brezhonekaot
pe brezhonekafet
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
(L3)  brezhonekaint
pe brezhonekafont
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
     
(∅)  brezhonekaor
pe brezhonekafer
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
Amzer-dremenet strizh
(U1)  brezhonekais
pe brezhonekajon
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
(U2)  brezhonekajout /Distagadur ?/
(U3)  brezhonekaas /Distagadur ?/
(L1)  brezhonekajomp /Distagadur ?/
(L2)  brezhonekajoc'h /Distagadur ?/
(L3)  brezhonekajont /Distagadur ?/
     
(∅)  brezhonekajod /Distagadur ?/

Doare-divizout kemmañ

Doare-gourc'hemenn kemmañ

Stumm kadarnaat
(U2)  brezhoneka /Distagadur ?/
(U3)  brezhonekaet /Distagadur ?/
(L1)  brezhonekaomp /Distagadur ?/
(L2)  brezhonekait /Distagadur ?/
(L3)  brezhonekaent /Distagadur ?/
Stumm nac'h
(U2)  na vrezhoneka ket /Distagadur ?/
(U3)  na vrezhonekaet ket /Distagadur ?/
(L1)  na vrezhonekaomp ket /Distagadur ?/
(L2)  na vrezhonekait ket /Distagadur ?/
(L3)  na vrezhonekaent ket /Distagadur ?/

Furmoù kemmet ar bennrann kemmañ

Kemmadur dre vlotaat
a vrezhoneka–
ne vrezhoneka– ket
Kemmadur amreizh
e vrezhoneka–