Stagadenn:Displegadurioù brezhonek/digalonekaat


Displegadurioù brezhonek
digalonekaat
Verb brezhonek displeget gant {{br-displ}}

Displegadur digalonekaat, verb brezhonek amreizh.

Furmoù hep merk gour kemmañ

 Neuz  Bremañ Tremenet
Anv-verb  digalonekaat /Distagadur ?/  bezañ   digalonekaet  /–/
Anv-gwan-verb  digalonekaet /Distagadur ?/  bet   digalonekaet  /–/
Stumm ober  bezañ o tigalonekaat /Distagadur ?/  bezañ bet   o tigalonekaat  /–/
Stumm "en ur"  en ur zigalonekaat /Distagadur ?/

Doare-disklêriañ kemmañ

Amzer-vremañ
(U1)  digalonekaan /Distagadur ?/
(U2)  digalonekaez /Distagadur ?/
(U3)  digaloneka /Distagadur ?/
(L1)  digalonekaomp /Distagadur ?/
(L2)  digalonekait /Distagadur ?/
(L3)  digalonekaont /Distagadur ?/
     
(∅)  digalonekaer /Distagadur ?/
Amzer-dremenet ledan
(U1)  digalonekaen /Distagadur ?/
(U2)  digalonekaes /Distagadur ?/
(U3)  digalonekae /Distagadur ?/
(L1)  digalonekaemp /Distagadur ?/
(L2)  digalonekaec'h /Distagadur ?/
(L3)  digalonekaent /Distagadur ?/
     
(∅)  digalonekaed /Distagadur ?/
Amzer-da-zont
(U1)  digalonekain /Distagadur ?/
(U2)  digalonekai /Distagadur ?/
(U3)  digalonekaio
pe digalonekay
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
(L1)  digalonekaimp
pe digalonekafomp
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
(L2)  digalonekaoc'h
pe digalonekaot
pe digalonekafet
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
(L3)  digalonekaint
pe digalonekafont
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
     
(∅)  digalonekaor
pe digalonekafer
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
Amzer-dremenet strizh
(U1)  digalonekais
pe digalonekajon
/Distagadur ?/
/Distagadur ?/
(U2)  digalonekajout /Distagadur ?/
(U3)  digalonekaas /Distagadur ?/
(L1)  digalonekajomp /Distagadur ?/
(L2)  digalonekajoc'h /Distagadur ?/
(L3)  digalonekajont /Distagadur ?/
     
(∅)  digalonekajod /Distagadur ?/

Doare-divizout kemmañ

Doare-gourc'hemenn kemmañ

Stumm kadarnaat
(U2)  digaloneka /Distagadur ?/
(U3)  digalonekaet /Distagadur ?/
(L1)  digalonekaomp /Distagadur ?/
(L2)  digalonekait /Distagadur ?/
(L3)  digalonekaent /Distagadur ?/
Stumm nac'h
(U2)  na zigaloneka ket /Distagadur ?/
(U3)  na zigalonekaet ket /Distagadur ?/
(L1)  na zigalonekaomp ket /Distagadur ?/
(L2)  na zigalonekait ket /Distagadur ?/
(L3)  na zigalonekaent ket /Distagadur ?/

Furmoù kemmet ar bennrann kemmañ

Kemmadur dre vlotaat
a zigaloneka–
ne zigaloneka– ket
Kemmadur amreizh
e tigaloneka–