Savet gant bezañ ha bet

bezañ bet

  1. bezañ bet: bezañ ganet
  2. bezañ bet en ul lec'h bennak
  3. bezañ bet gant un anv-gwan
  4. bezañ bet gant un anv-gwan-verb
  5. bezañ bet un dra bennak, digant unan bennak
    Pa'm bez bet un tamm soub n'em bez ket ezhomm ouzhpenn.
  6. bezañ bet evit ober un dra bennak
  7. bezañ bet oc'h ober un dra bennak
  8. zo bet