anv-gwan

savet diwar kimi hag -ek

kimiek /kĩˈmiːek/

  1. a denn d'ar gimiezh