mar karez

mar karez

  1. ...dour sklaer, mar karez, KAB 2/114