treiñ e penn un den

treiñ e penn un den

  • Pa dro en e benn, EK 1/69
  • Hag e troas en o fenn ober ur gouel, EK 1/131
  • Troet e oa e penn ar manac’h distreiñ d’e gouent, EK 2/44
  • Un devezh bennak, n’ouzon dare peur, e troas en e benn mont d’ur vro all. KBSA 136
  • Mar troje en e benn e skoje taolioù treid ganin, TBP 2/538
  • Mar tro en e benn ez aio war ar c’hleuz, TBP 2/538
  • Hennezh a lavar ar sort a dro en e benn, TBP 2/538
  • Ar re-se evel just a ya el lec’h ma tro en o fenn TBP 2/538
  • Pa droio e penn an aotrou Doue, TBP 2/538
  • Debriñ a ra kaoc’h pa dro en he fenn. TBP 3/372