islavarenn amzeriañ

Savet gant pa hag emañ

pa'z emañ : pa emañ, p'emañ, pand emañ