|

Distagadur yezhoù ar Wikeriadur.

ar · bm · br · cs · de · el · en · eo · es · fi · fr · grc · hi · hu · is · it · ja · ko · la · mr · ne · nl · no · pl · pt · ro · ru · sa · sk · sq · sw · sv · tr · tsol · vi · vo · xh · zh

|Patrom:Thành viên Nguyễn Xuân Bách Er bajenn-mañ emañ an notadur fonetikel evit ar saozneg.

Taolenn LFE ar saozneg

kemmañ
  • LFE : Lizherenneg fonetikel etrebroadel.
  • X-SAMPA : Extended SAM Phonetic Alphabet ("Lizherenneg Fonetikel SAM ledanaet")
  • RU : saozneg Breizh-Veur, SUA = saozneg Stadoù Unanet Amerika


Vogalennoù
LFE X-SAMPA Skouerioù
/i/ /i/ happy
/iː/ /i:/ ease, see
/ɪ/ /I/ city, bit
/eɪ/ /eI/ bait
/ɛ/ /E/ bed, bet
/æ/ /{/ bad, cat
/ə/ /@/ about
/ɚ/ color (SUA)
/ɜː/ /3:/ fur, bird (RU)
/ɝ/ /3`/ fur, bird (SUA)
/uː/ /u:/ boot, soon, lose (RU)
/u/ /u/ boot, soon, lose (SUA)
/u/ /u/ into
/ʊ/ /U/ put, foot
/oʊ/ // boat, nose (SUA)
/əʊ/ // boat, nose (RU)
/ʌ/ /V/ run, enough, up
/ɔː/ /O:/ saw, caught (RU)
/ɑː/ /A:/ father (RU)
/ɒ/ /Q/ not, cough (RU)
Diftongennoù
LFE X-SAMPA Skouerioù
/ɑɪ/ /AI/ rise, my
/ɑʊ/ /AU/ house, now
/ɔɪ/ /OI/ noise, boy
/eɪ/ /eI/ same, play, bait
/əʊ/
/oʊ/
/@U/
/OU/
hope, go, know
/ɪə/ /I@/ eer, near, here
/eə/ /e@/ pear, there
/ʊə/ /U@/ poor
/uə/ /U@/ cruel
ɔə /O@/ more
Kensonennoù
LFE X-SAMPA Skouerioù
/b/ /b/ but, cab
/tʃ/ /tS/ chair, picture, branch
/d/ /d/ do, wood
/dʒ/ /dZ/ judge, gin
/f/ /f/ fool, enough
/ɡ/ /g/ go, bag
/h/ /h/ ham
/k/ /k/ cat, kill, queen
/l/ /l/ left
/ɫ/ /5/ milk
/m/ /m/ man, him
/ɱ/ emphasis, amphora
/n/ /n/ no
/ŋ/ /N/ singer, ring
/ɲ/ /J/ canyon
/p/ /p/ pen, top
/r/ /r/ run, very (RU)
/ɻ/ /r\`/ run, very (SUA)
/s/ /s/ see, pas, city
/ʃ/ /S/ she, sure, emotion
/t/ /t/ to, mat
/θ/ /T/ thing, nothing, moth
/ð/ /D/ this, father, clothe
/v/ /v/ voice
/w/ /w/ we
/j/ /j/ yes
/ʍ/ /W/ which (RU)
/x/ /x/ loch (Skos)
/z/ /z/ zoo, roses
/ʒ/ /Z/ pleasure