Brezhoneg

  Etimologiezh

Diwar en hag em.

  Rannig

en em

 1. rannig-verb a lakaer dirak verboù zo da verkañ pe an emober, pe ar c'henemober;
 2. e yezhadurioù zo e vez aliet chom hep lakaat a pe e/ez/ec'h dirak en em, koulskoude e vez lakaet divorc'hed gant skrivagnerien zo:
  war-lerc'h a :
  war-lerc'h ec'h :
 3. war-lerc'h oc'h :
 4. a-wechoù e vez berraet oc'h en em en o'n em
 5. war-lerc'h pa:
  • Edomp o vont e-biou Sante-Kroaz — e gallek Sainte-Croix, — pa en em gavas ganeomp, war an hent, un den oadet a hanter-kant vloaz, pe war-dro, kamm ha tort he fri, hag ul lagad luch en he benn. — (Lan Inizan, Emgann Kergidu 1, Brest, 1877, eil emb. Al Liamm 1977, p. 40, 56.)

Verboù gant en em

 1. en em argarzhiñ, diwar argarzhiñ
 2. en em astenn, diwar astenn
 3. en em bakañ, diwar pakañ
 4. en em bilat, diwar pilat
 5. en em binvidikaat, diwar pinvidikaat (ral, pinvidikaat zo a-walc'h)
 6. en em blijout, diwar plijout
 7. en em bokat, diwar pokat
 8. en em bourc'hañ, diwar pourc'hañ
 9. en em chabousat, diwar chabousat
 10. en em chalañ, diwar chalañ
 11. en em chaokat, diwar chaokat
 12. en em c'hervel, diwar gervel
 13. en em c'holeiñ, diwar goleiñ
 14. en em c'houlenn, diwar goulenn
 15. en em c'houzañv, diwar gouzañv
 16. en em dapout, diwar tapout
 17. en em dennañ, diwar tennañ
 18. en em derriñ, diwar terriñ
 19. en em deuler, diwar teuler
 20. en em deurel, diwar teurel
 21. en em deurkañ, diwar teurkañ
 22. en em dommañ, diwar tommañ
 23. en em dourtal, en em dourtañ, diwar tourtal, tourtañ
 24. en em dreiñ, diwar treiñ
 25. en em dremen, diwar tremen (ral)
 26. en em erbediñ, diwar erbediñ
 27. en em fougeal, diwar fougeal
 28. en em gannañ, diwar kannañ
 29. en em gargañ, diwar kargañ
 30. en em garout, diwar karout
 31. en em gatailhat, diwar katailhat (?)
 32. en em gazañ, diwar kazañ, kazout
 33. en em gavout, diwar kavout
 34. en em geitañ, diwar keitañ
 35. en em gemer, diwar kemer
 36. en em glask, diwar klask
 37. en em glemm, diwar klemm; implijet e Leon;
 38. en em glevout, diwar klevout
 39. en em goantaat, diwar koantaat
 40. en em goll, diwar koll
 41. en em grennañ, diwar krennañ
 42. en em greñvaat, diwar kreñvaat
 43. en em grougañ, diwar krougañ
 44. en em gustumiñ, diwar kustumiñ
 45. en em guzhat, diwar kuzhat
 46. en em heñchañ, diwar heñchañ
 47. en em ingaliñ, diwar ingaliñ
 48. en em juntañ, diwar juntañ
 49. en em laerezh, diwar laerezh
 50. en em lakaat, diwar lakaat
 51. en em lardañ, diwar lardañ
 52. en em lazhañ, diwar lazhañ
 53. en em leuskel, diwar leuskel
 54. en em lezel, diwar lezel
 55. en em lipat, diwar lipat
 56. en em louzaouiñ, diwar louzaouiñ
 57. en em ober, diwar ober
 58. en em rannañ, diwar rannañ
 59. en em reiñ, diwar reiñ
 60. en em rentañ, diwar rentañ
 61. en em riklañ diwar riklañ
 62. en em ripañ diwar ripañ
 63. en em ruzañ diwar ruzañ
 64. en em sachañ, diwar sachañ
 65. en em serriñ
 66. en em sevel, diwar sevel
 67. en em sikour, diwar sikour
 68. en em silañ, diwar silañ
 69. en em skoaziañ, diwar skoaziañ
 70. en em skoulmañ
 71. en em skuizhañ, diwar skuizhañ
 72. en em soñjal, diwar soñjal
 73. en em souchañ, diwar souchañ
 74. en em stagañ, diwar stagañ
 75. en em stipañ, diwar stipañ
 76. en em stlabezañ
 77. en em strinkañ, diwar strinkañ
 78. en em unaniñ, diwar unaniñ
 79. en em vagañ, diwar magañ
 80. en em vataat, diwar mataat
 81. en em vazhata, diwar bazhata
 82. en em veinañ, diwar meinañ
 83. en em veskañ, diwar meskañ
 84. en em veuziñ, diwar beuziñ
 85. en em vevañ, diwar bevañ
 86. en em vezhur, diwar mezhur
 87. en em vezviñ, diwar mezviñ
 88. en em virout, diwar mirout
 89. en em voazañ, diwar boazañ
 90. en em vodañ, diwar bodañ
 91. en em vravaat, diwar bravaat
 92. en em walc'hiñ, diwar gwalc'hiñ
 93. en em wareziñ, diwar gwareziñ
 94. en em welet, diwar gwelet
 95. en em welout, diwar gwelout
 96. en em wiskañ, diwar gwiskañ
 97. en em zaremprediñ, diwar daremprediñ
 98. en em zastornat, diwar dastornat
 99. en em zastum, diwar dastum
 100. en em zebriñ, diwar debriñ
 101. en em ziaezañ, diwar diaezañ
 102. en em zibab, diwar dibab
 103. en em ziduiñ, diwar diduiñ
 104. en em zifenn, diwar difenn
 105. en em zifretañ, diwar difretañ
 106. en em zigareziñ, diwar digareziñ
 107. en em zigoll, diwar digoll
 108. en em zirenkañ, diwar direnkañ
 109. en em zisac'hañ, diwar disac'hañ
 110. en em zisammañ, diwar disammañ
 111. en em ziskargañ, diwar diskargañ
 112. en em ziskouez, diwar diskouez
 113. en em ziskuliañ, diwar diskuliañ
 114. en em zisoñjal, diwar disoñjal
 115. en em zispartiañ, diwar dispartiañ
 116. en em zisprizout, diwar disprizout
 117. en em zisrannañ, diwar disrannañ
 118. en em zistrujañ, diwar distrujañ
 119. en em ziwall, diwar diwall
 120. en em ziwiskañ, diwar diwiskañ
 121. en em zizleañ, diwar dizleañ
 122. en em zizober, diwar dizober

Peurvuiañ e vez implijet ar rumm verboù-se gant ar verb-skoazell bezañ. Skouerioù gant en devout/ kaout a gaver a-wechoù koulskoude.